Każde słowo ma moc

Każde słowo ma moc

„Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem.” Peggy O’Mara.

✨ Każde słowo ma moc. Kiedy mówimy do naszych dzieci, nie tylko przekazujemy im wiedzę czy uczymy zasad. Wprowadzamy do ich świata głos, który z czasem stanie się ich własnym wewnętrznym głosem. 🌱

Pamiętajmy, że nasze słowa mogą budować albo burzyć, mogą leczyć albo ranić. Jako rodzice, mamy niezwykłą moc kształtowania przyszłości naszych dzieci. Niech każda rozmowa z naszym dzieckiem będzie pełna ciepła, zachęty i wsparcia. 🤗💬

Dziękuję Wam, drodzy rodzice, za wszystkie codzienne starania w kierunku stwarzania pozytywnego środowiska dla Waszych maluchów. Jesteście ich pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami. ❤️